Opvragen van onderzoeksuitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van laboratorium, röntgen-echo-MRI onderzoek of andere onderzoeken verricht in de praktijk of elders, kunt u 's middags bellen van 14:00-17:00 uur. In verband met de privacy heeft het de voorkeur dat de patiënt zelf belt voor de uitslagen. Voor jongeren geldt dat zij vanaf 16 jaar zelf moeten bellen voor de uitslagen.