Algemene informatie

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Algemeen telefoonnummer:  078-6103001

Spoednummer:                   078-6105052

Faxnummer:                  078-6102966

email: praktijktop@ghcnederhoven.nl

website: www.pahtop.praktijkinfo.nl

Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08:00-12:30

Bellen voor medische vragen bij voorkeur tussen 08:00-12:30 i.v.m. overleg met de dokter.

Voor opvragen van uitslagen van laboratorium of röntgen-echo uitslagen kunt u 's middags bellen tussen 13:30 en 17:00.  In verband met de privacy heeft het de voorkeur dat de patiënt zelf belt voor de uitslagen. Voor jongeren geldt dat zij vanaf 16 jaar zelf moeten bellen voor de uitslagen.

Indien de huisarts telefonisch contact met patiënten opneemt, zal dat in verband met de privacy met een 'anoniem' nummer gebeuren.


Herhaalrecepten voor 10:30 ingeleverd kunt u de volgende dag na 15:00 bij uw eigen apotheek ophalen.

Tussen 10:00-10:30 en 15:00-15:30 vindt overleg plaats tussen artsen en assistentes. Telefonisch is de praktijk voor spoedgevallen bereikbaar tijdens dit overleg op nummer 6105052.

Tussen 12:30 en 13:30 is de praktijk telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen op nummer 6105052

Elk item kunt u uitgebreider nalezen onder het desbetreffende kopje of in de praktijkfolder.

In het Gezondheidscentrum Nederhoven zijn gevestigd:   

Huisartsenpraktijk Top met de huisartsen

 • dhr. P.A.H. Top
 • mw. K.D. de Boom
 • mw. M.A. de Bruin
 • mw. A. Heuvelman
 • mw. M.J. Gabriëls
 • dhr. F. Vijfvinkel
 • Dhr. R. Verkleij

Huisartsenpraktijk Top is een door de Erasmusuniversiteit te Rotterdam erkend leerbedrijf en daarom zijn er regelmatig co-assistenten van de opleiding “Geneeskunde” aanwezig. Dit wordt door een brief op het raam van de balie bekend gemaakt.

De huisarts zal u vragen of de co-assistent bij het consult aanwezig mag zijn. Het kan ook zijn dat de huisarts u eerst door de co-assistent laat onderzoeken waarna er altijd overleg met de huisarts volgt.

Indien u de huisarts persoonlijk wilt spreken kunt u dat aangeven.

Assistentes

 • mw. A. Aanstoot
 • mw. M. Hofland
 • mw. C. van de Kolk
 • mw. A. Paans
 • mw. W. Paulsen
 • mw. M. Winkels
 • mw. J. van Wort
 • mw. M. Zijlmans

Huisartsenpraktijk Top is een door Calibris erkend leerbedrijf en daarom is er regelmatig een stagiaire aanwezig die de opleiding “Doktersassistente” volgt.

Indien zij de telefoon aanneemt zal ze kenbaar maken dat ze de stagiaire is, het kan zijn dat er tijdens het gesprek overleg met een gediplomeerde assistente nodig is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)

 • mw. A. van Ingen Schenau
 • mw. C. Rietdijk
 • mw. M. Winkels

Spreekuurondersteuner huisartsenzorg(SOH)

 • mw. J.W. Paulsen-de Vormer 

De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien.

Ervaren praktijkassistentes zijn speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt de praktijkassistente de huisarts.

De spreekuurondersteuners zien onder andere de volgende aandoeningen:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Sinusitis (voorhoofdsholteontsteking)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden.
 • Tand door de lip
 • Corpus alienum huid (een object dat is doorgedrongen tot de huid bijv. splinter)
 • Huidreacties/allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkeldistorsie
 • Teenletsel
 • Patiënten met terugkomende urineweginfecties

Er zijn een aantal patiënten die de SOH niet behandelt, dit zijn zwangeren, ernstig zieke patiënten en (op bepaalde aandoeningen na) kinderen tot 12 jaar.

Wanneer u een van bovengenoemde klachten heeft, dan kunt u bellen voor een afspraak. De assistentes weten voor welke aandoeningen/klachten zij een afspraak bij de SOH kunnen inplannen.

Mediq Apotheek

 • apotheker dhr. F. Al Ouamari

Praktijk voor (kinder)Fysio- en Manueeltherapie en medische fitness van R.Berger, J. Twilt en T.Tielman

Gezondheidspsychologisch Adviesbureau en kinderpsychologie van mw. drs. M. van Rhoon

 • mw. drs. M. van Rhoon-Bitterman
 • dhr. drs. M van der Kooij

Verloskundigen Praktijk Zwijndrecht

 • mw. M. den Breejen
 • mw. M. Petterson
 • mw. S. Vandenberg

Diëtiste mw. I. Brouwer. Spreekuur 1x per maand op vrijdag in Gezondheidscentrum Nederhoven. Voor meer informatie: www.dietiste.net email: ingrid@dietiste.net telefoon: 078-6840141

Laboratorium Albert Schweitzer Ziekenhuis / Trombosedienst: iedere werkdag van 08:30 tot 09:30 uur.  

 

Contact

Spoednummer 078-6105052
 

Huisartsenpraktijk Top

Buizerdstraat 4a
3334 SB ZWIJNDRECHT
Telefoon:
078-6103001
Fax:
078-6102966
: