Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Top


Huisartsenpraktijk Top

Buizerdstraat 4a
3334 SB ZWIJNDRECHT
Telefoon: 078-6103001
Spoed: 078-6105052
Fax: 078-6102966

:

pahtop.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijktop@ghcnederhoven.nl


Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur.

Tussen 10:00-10:30 en 15:00-15:30 vindt overleg plaats tussen artsen en assistentes. Telefonisch is de praktijk voor spoedgevallen bereikbaar tijdens dit overleg op nummer 6105052.

Tussen 12:30 en 13:30 is de praktijk telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen op nummer 6105052

 

Afspraak maken

Afspraak kunt u maken tussen 08:00- 12:30uur en tussen 13:30-17:00 uur

De assistente zal u mogelijk vragen naar de reden van de afspraak. Dit is bedoeld om een inschatting te kunnen maken naar het eventuele spoedeisende karakter van uw klacht en om te bepalen hoeveel tijd u nodig heeft voor de afspraak. Voor de assistente gelden dezelfde regels omtrent vertrouwelijke informatie als voor de artsen.

Kunt u op een gemaakte afspraak niet komen, wilt u deze dan minimaal 24 uur voor de ingeplande tijd afzeggen?

 

 

Opvragen van onderzoeksuitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van laboratorium, röntgen-echo-MRI onderzoek of andere onderzoeken verricht in de praktijk of elders, kunt u 's middags bellen van 14:00-17:00 uur. In verband met de privacy heeft het de voorkeur dat de patiënt zelf belt voor de uitslagen. Voor jongeren geldt dat zij vanaf 16 jaar zelf moeten bellen voor de uitslagen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Mocht het praktijknummer in gesprek zijn belt u 6105052.

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Drechtsteden samen. De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. U belt bij dringende hulpvragen het telefoonnummer van de huisartsenpost 078-2020020.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens en een geldig identiteitsbewijs bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Lokatie:

Albert Schweitzerziekenhuis Dordtwijk

Karel Lotsyweg 10

3318 AL Dordrecht

De huisartsenpost is gevestigd op het gezondheidspark, bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Samen met de spoedeisende hulp heeft de huisartsenpost een eigen ingang.

Rekening

Voor (telefonische-) consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost. Indien u bent aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekering, zal de betaling via de zorgverzekeraar lopen.

Spoed of geen spoed 

 

Aan- en afwezigheid artsen en praktijkondersteuners

 

Tijdens de vakantie en nascholing blijft de praktijk open. Met de huidige bezetting van 6 artsen, 8 assistentes en 3 praktijkondersteuners is dit mogelijk. Wij zijn tijdens werkdagen altijd bereikbaar voor al onze patiënten aan de Buizerdstraat. Is uw eigen huisarts afwezig dan kunt u, alleen voor dingen die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is, terecht bij een andere arts in ons centrum.

 

 

Aan- en afwezigheid huisartsen november/december 2018

 

Vanaf 24 oktober a.s. start dokter Verkleij als waarnemer in de praktijk.  In de periode 5 november en 10 december is dokter Top afwezig.  Dr Verkleij gaat op de dinsdag, woensdag en vrijdag voor hem  waarnemen.

 

dr. de Boom

aanwezig        maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag

afwezig           28 december t/m 4 januari 2019

 

dr. de Bruin

aanwezig        dinsdag, woensdag, vrijdag

afwezig           12 december, 24 december t/m 1 januari

 

dr. Gabriels

aanwezig        maandag, dinsdag, donderdag

afwezig           21 t/m 28 december

 

dr. Vijfvinkel

aanwezig        maandag, vrijdag

afwezig           28 december

 

dr. Heuvelman

aanwezig        maandag, dinsdagmiddag, donderdag

afwezig           28 december t/m 4 januari

 

dr. Top

aanwezig        dinsdag, woensdag, vrijdag

afwezig           5 november t/m 10 december, 27 december

 

dr. Verkleij    

aanwezig         dinsdag, woensdag, vrijdag

Per 1 jan         maandag, donderdag, vrijdag

afwezig

 

  

Aan- en afwezigheid praktijkondersteuners

 

Carla Rietdijk

aanwezig        maandag t/m woensdag

afwezig           24 december, 31 december

 

Anja van Ingen Schenau

aanwezig        woensdag t/m vrijdag

afwezig           27 december

 

Marouschka Winkels

aanwezig        donderdag en vrijdag

afwezig           3 t/m 7 december, 13 en 14 december

 

Marjolein Reijneveld POH-GGZ

aanwezig        maandag, woensdag, donderdag

afwezig           23 t/m 30 november

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistentie Huisartsenzorg

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek tussen 14:00 en 17:00 uur.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • gehoortest
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08:00 en 12:30 uur.

Urine bij voorkeur inleveren bij de assistente tussen 08:00- 09:30

Voor uitslagen bellen tussen 14:00-17:00 nadat overleg heeft plaats gevonden met de dokter

 

Personalia


mw. K.D. de Boom, huisarts

mw. M.A. de Bruin, huisarts

mw. M.J. Gabriëls, huisarts

mw. A. Heuvelman, huisarts

dhr. P.A.H. Top, huisarts

dhr. F.A. Vijfvinkel, huisarts

dhr. R. Verkleij, huisarts

mw. J.T.M. Aanstoot, assistente

mw. M.A. Hofland, assistente

mw. C.J. van de Kolk, assistente

mw. J.W. Paulsen- de Vormer, assistente en spreekuurondersteuner huisartsenzorg

mw. A. Paans, assistente

mw. J. van Wort, assistente

mw. M. Zijlmans, assistente

mw. C.A. Rietdijk, praktijkondersteuner somatiek

mw. M. Winkels, assistente en praktijkondersteuner somatiek

mw. J.S.P. van Ingen Schenau, praktijkondersteuner somatiek

mw. M.J. Reijneveld-Boot, praktijkondersteuner GGZ

mw. M. Jansen, administratie-financieel medewerkster

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

De POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten met een stabiele chronische aandoening op haar spreekuur te begeleiden.
Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

De praktijkondersteuners in deze praktijk zijn:
• Mw. C. Rietdijk, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
• Mw. A. van Ingen Schenau, aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag
• Mw. M. Winkels, POH aanwezig op donderdag en vrijdag

Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleid om diverse aandoeningen volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Zij werken onder verantwoording van de huisarts en worden waar nodig door de huisarts geadviseerd.

De praktijkondersteuners zien patiënten met de volgende aandoeningen:
• Diabetes mellitus type 2, zonder en met insuline
• Astma
• COPD
• Controles bij hart- en vaatziekten of preventie bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
• Ouderenzorg
• Hulp bij stoppen met roken

Wanneer u één van de bovengenoemde aandoeningen heeft en nog geen controle afspraken heeft, kunt u bellen voor een afspraak.

Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH)

De SOH (Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien.

De SOH in deze praktijk is:

 • Mw. W. Paulsen-de Vormer de SOH, aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag

Ervaren praktijkassistentes zijn speciaal opgeleid en gediplomeerd om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt de praktijkassistente de huisarts.

De spreekuurondersteuners zien onder andere de volgende aandoeningen:

 • Neusbloedingen
 • Keelpijn
 • Sinusitis (voorhoofdsholteontsteking)
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt- en brandwonden.
 • Tand door de lip
 • Corpus alienum huid (een object dat is doorgedrongen tot de huid bijv. splinter)
 • Huidreacties/allergieën
 • Teken- of insectenbeet
 • Enkeldistorsie
 • Teenletsel
 • Patiënten met terugkomende urineweginfecties

Er zijn een aantal patiënten die de SOH niet behandelt, dit zijn zwangeren, ernstig zieke patiënten en (op bepaalde aandoeningen na) kinderen tot 12 jaar.

Wanneer u één van bovengenoemde klachten heeft, kunt u bellen voor een afspraak. De assistentes weten voor welke aandoeningen/klachten zij een afspraak bij de SOH kunnen inplannen.

Contact

Spoednummer 078-6105052
 

Huisartsenpraktijk Top

Buizerdstraat 4a
3334 SB ZWIJNDRECHT
Telefoon:
078-6103001
Fax:
078-6102966
: